ลพบุรี" />

โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี

ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

-
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1116100038
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล ป่าตาล
อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ http://www.asia-lb.ac.th/

แผนที่โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี