ลพบุรี" />

โรงเรียนทองทาบพิทยา

ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170

036-431300
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1116100034
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนทองทาบพิทยา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล หนองม่วง
อำเภอ หนองม่วง
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15170
โทร 036-431300
แฟ็กซ์ 036-431300
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนทองทาบพิทยา