ลพบุรี" />

โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา

ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

036-421945
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1116100013
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล เขาสามยอด
อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15000
โทร 036-421945
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา