ลพบุรี" />

โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

036-411348
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1116100001
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล ทะเลชุบศร
อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15000
โทร 036-411348
แฟ็กซ์ 036-411131
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์