สมุทรปราการ" />

โรงเรียนเกวลินเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1111100142
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเกวลินเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล บางเสาธง
อำเภอ บางเสาธง
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -