สมุทรปราการ" />

โรงเรียนเกริกวิทยาลัย

ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1111100109
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเกริกวิทยาลัย
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทอาชีวศึกษาทั่วไป
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล บางโฉลง
อำเภอ บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ http://www.ki.ac.th/

แผนที่โรงเรียนเกริกวิทยาลัย