สมุทรปราการ" />

โรงเรียนเกวลินวิทยา

ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

02-3303184-5
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1111100106
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเกวลินวิทยา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สช. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ตำบล บางเสาธง
อำเภอ บางเสาธง
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540
โทร 02-3303184-5
แฟ็กซ์ 02-3303183
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -