ยะลา" />

โรงเรียนบ้านบุเกะคละ

ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

073361504
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1095440020
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบุเกะคละ
สังกัด -
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล บุดี
อำเภอ เมืองยะลา
จังหวัด ยะลา
รหัสไปรษณีย์
โทร 073361504
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนบ้านบุเกะคละ