ระนอง" />

โรงเรียนกระบุรีวิทยา

ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

077891041
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1085460098
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนกระบุรีวิทยา
สังกัด -
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล น้ำจืด
อำเภอ กระบุรี
จังหวัด ระนอง
รหัสไปรษณีย์ 85110
โทร 077891041
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ www.kraburiwittaya.net

แผนที่โรงเรียนกระบุรีวิทยา