ระนอง" />

โรงเรียนบ้านนา

ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 85120

077-890060
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1085460060
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนา
สังกัด -
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล บ้านนา
อำเภอ กะเปอร์
จังหวัด ระนอง
รหัสไปรษณีย์ 85120
โทร 077-890060
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนบ้านนา