ระนอง" />

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110

077828823
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1085460053
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบางกุ้ง
สังกัด -
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล น้ำจืด
อำเภอ กระบุรี
จังหวัด ระนอง
รหัสไปรษณีย์ 85110
โทร 077828823
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนบ้านบางกุ้ง