เพชรบุรี" />

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

032425404
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1076370248
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สังกัด -
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล คลองกระแชง
อำเภอ เมืองเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์
โทร 032425404
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ http://www.bmp.ac.th

แผนที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี