เพชรบุรี" />

โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)

ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

032784652
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1076370117
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
สังกัด -
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล ท่าคอย
อำเภอ ท่ายาง
จังหวัด เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 76130
โทร 032784652
แฟ็กซ์ 032784652
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)