เพชรบุรี" />

โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)

ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

032461511
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1076370100
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)
สังกัด -
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล ท่าคอย
อำเภอ ท่ายาง
จังหวัด เพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ 76130
โทร 032461511
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ http://203.172.205.23/0111/joomla/

แผนที่โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)