แม่ฮ่องสอน" />

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย

ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140

053065104
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1058420365
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
สังกัด -
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล แม่นาเติง
อำเภอ ปาย
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ 58140
โทร 053065104
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย