แม่ฮ่องสอน" />

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

053614440
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1058420363
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
สังกัด -
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล จองคำ
อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ 58000
โทร 053614440
แฟ็กซ์ 053614440
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -