แม่ฮ่องสอน" />

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1058420361
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
สังกัด -
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล จองคำ
อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ 58000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1