เชียงราย" />

โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)

ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340

053797028
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1057120618
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)
สังกัด -
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล ป่าตาล
อำเภอ ขุนตาล
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57340
โทร 053797028
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)