เชียงราย" />

โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180

053950474
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1057120398
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
สังกัด -
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล เจดีย์หลวง
อำเภอ แม่สรวย
จังหวัด เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ 57180
โทร 053950474
แฟ็กซ์ 053950474
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา