พะเยา" />

โรงเรียนเจริญใจ

ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130

054852129
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1056320239
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเจริญใจ
สังกัด -
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล ศรีถ้อย
อำเภอ แม่ใจ
จังหวัด พะเยา
รหัสไปรษณีย์ 56130
โทร 054852129
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ http://school.obec.go.th/ccspyo1/

แผนที่โรงเรียนเจริญใจ