ลำปาง" />

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130

054281382
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1052500524
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล เกาะคา
อำเภอ เกาะคา
จังหวัด ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ 52130
โทร 054281382
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม