เชียงใหม่" />

โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1

ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

053051195
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1050130194
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล แม่งอน
อำเภอ ฝาง
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50110
โทร 053051195
แฟ็กซ์ 053051195
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ http://202.143.173.5/school/jaomaeluang/

แผนที่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1