ร้อยเอ็ด" />

โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์

ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1045450733
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล แสนชาติ
อำเภอ จังหาร
จังหวัด ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ 45000
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์