มหาสารคาม" />

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์

ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

043-980134
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1044410596
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล เขวาใหญ่
อำเภอ กันทรวิชัย
จังหวัด มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150
โทร 043-980134
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ kys.ac.th