ยโสธร" />

โรงเรียนเลิงนกทา

ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

045781116
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1035430416
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเลิงนกทา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล สามแยก
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35120
โทร 045781116
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ www.LN.ac.th

แผนที่โรงเรียนเลิงนกทา