ยโสธร" />

โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล

ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140

0810716163
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1035430405
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล กุดชุม
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35140
โทร 0810716163
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ www.mkp.ac.th

แผนที่โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล