ยโสธร" />

โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม

ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

045781562
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1035430293
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล สามแยก
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35120
โทร 045781562
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม