ยโสธร" />

โรงเรียนบ้านด่าน

ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120

045781371
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1035430292
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านด่าน
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล สามแยก
อำเภอ เลิงนกทา
จังหวัด ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35120
โทร 045781371
แฟ็กซ์ 045781371
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนบ้านด่าน