ยโสธร" />

โรงเรียนบ้านหนองบอน

ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140

045738780
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1035430080
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองบอน
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล กุดชุม
อำเภอ กุดชุม
จังหวัด ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35140
โทร 045738780
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนบ้านหนองบอน