ยโสธร" />

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

045582769
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1035430060
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล เดิด
อำเภอ เมืองยโสธร
จังหวัด ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ 35000
โทร 045582769
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)