อุบลราชธานี" />

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

045491783
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1034711117
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล เขมราฐ
อำเภอ เขมราฐ
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34170
โทร 045491783
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ www.kmp.ac.th

แผนที่โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม