อุบลราชธานี" />

โรงเรียนเก่าขามวิทยา

ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1034711116
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเก่าขามวิทยา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล ศรีสุข
อำเภอ เขื่องใน
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34150
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเก่าขามวิทยา