อุบลราชธานี" />

โรงเรียนบ้านหนองเอาะ

ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1034710355
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเอาะ
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล เกษม
อำเภอ ตระการพืชผล
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34130
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนบ้านหนองเอาะ