อุบลราชธานี" />

โรงเรียนบ้านนาสนาม

ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1034710099
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสนาม
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล เขมราฐ
อำเภอ เขมราฐ
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34170
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนบ้านนาสนาม