อุบลราชธานี" />

โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง

ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

-
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1034710098
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล เขมราฐ
อำเภอ เขมราฐ
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34170
โทร -
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง