อุบลราชธานี" />

โรงเรียนบ้านไทรย้อย

ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

045-491378
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1034710097
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไทรย้อย
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล เขมราฐ
อำเภอ เขมราฐ
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34170
โทร 045-491378
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนบ้านไทรย้อย