อุบลราชธานี" />

โรงเรียนเขมราฐ

ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170

045491218
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1034710095
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเขมราฐ
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล เขมราฐ
อำเภอ เขมราฐ
จังหวัด อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34170
โทร 045491218
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนเขมราฐ