สุรินทร์" />

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150

044148293
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1032650828
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทพอุดมวิทยา
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล ดม
อำเภอ สังขะ
จังหวัด สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ 32150
โทร 044148293
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ http://www.thepudom.ac.th

แผนที่โรงเรียนเทพอุดมวิทยา