สระแก้ว" />

โรงเรียนวัดหนองม่วง

ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 27180

037441216
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1027740270
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองม่วง
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล หนองม่วง
อำเภอ โคกสูง
จังหวัด สระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ 27180
โทร 037441216
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนวัดหนองม่วง