ลพบุรี" />

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

036689807
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1016490407
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล ศิลาทิพย์
อำเภอ ชัยบาดาล
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์
โทร 036689807
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ www.swlb.ac.th

แผนที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี