ลพบุรี" />

โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

036420187
[email protected]
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1016490022
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล ทะเลชุบศร
อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15000
โทร 036420187
แฟ็กซ์ -
อีเมล [email protected]
เว็บไซต์ www.mmlopburi.com

แผนที่โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)