ลพบุรี" />

โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

036412428
-
data.bopp-obec.info , google.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสสถานศึกษา 1016490012
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
สังกัด โรงเรียนสังกัด สพฐ. ประเภทสามัญศึกษา
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตำบล ทะเลชุบศร
อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15000
โทร 036412428
แฟ็กซ์ -
อีเมล -
เว็บไซต์ -

แผนที่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี